אגודת העיתונאים ירושלים

אגודת העיתונאים ירושלים

חיקה גינוסר / תמונת מצב

ברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה לחברות וחברי האגודה

יו"ר האגודה אחיה גינוסר, ברכות לשנה עיתונאית טובה מול אתגרים שבפתח

חברות וחברי אגודת העיתונאים בירושלים,
בפתחה של שנה חדשה אני מאחל לכם בשמי ובשם כל חברי ועד האגודה וצוותה שנת בריאות והצלחה בכל. שנה של חתירה להישגיות ומצוינות של כל אחת ואחד מאיתנו בתחום עיסוקו התקשורתי ושנה של עשייה משותפת למען תקשורת של אתיקה ושמירה על עקרונות המקצוע וכבוד האדם.
לפנינו שנה מאתגרת של מאבקים על המעמד המקצועי וזכויות היסוד של העוסקים במקצוע בו בחרנו – ואנו נחושים לפעול לשם כך הן בתחום הסוער של השידור הציבורי והן במגזרים הפרטיים של תקשורת מודפסת, משודרת- וברשת האינטרנט.
נרתום יחד את כל הניסיון שצברנו לאורך שנים, את הצוות המשפטי המצטיין והמנוסה שלנו – כדי לעמוד במשימה הכפולה: להגן על הפרט, מעמדו המקצועי, ביטחונו התעסוקתי – ולהגן על מעמד המקצוע מול סחף וניסיונות שאינם פוסקים לייצר עיתונות נשלטת מטעם.
שנה של עיתונות טובה, מקצועית ועצמאית – שנת בריאות והצלחה
אחיה גינוסר
יו"ר אגודת העיתונאים בירושלים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA