אגודת העיתונאים ירושלים

אגודת העיתונאים ירושלים

משולחן ועד האגודה

סיכום ישיבת ועד האגודה מיום 11.06.18

בישיבת ועד האגודה נדונו, בין היתר, הנושאים הבאים: יחסי העבודה בתאגיד השידור הציבורי וייצוג עיתונאי התאגיד, נכסי האגודה, ייעוץ משפטי והשתלמות הקיץ.

משולחן ועד האגודה 11.06.18:
תאגיד השידור הציבורי - הממשלה ירדה לעת עתה מהרעיון לפיצול התאגיד, לפחות עד תום האירוויזיון במאי 2019. האגודה שוקלת פניה לביה"ד הארצי לעבודה להאיץ את ההחלטה בעניין ייצוג עיתונאי התאגיד ולא לכרוך זאת בהחלטת בג"צ על הפיצול. יחסי עבודה בתאגיד - הנהלת התאגיד משנה חוזים ותקנים באופן חד צדדי ופועלת לשינוי תנאי תעסוקת העובדים כרצונה. התנהלות זו מול וועד הפעולה, שאינו עושה מלאכתו כלל, מקשה על העובדים המרגישים חסרי אונים וללא ייצוג הולם. נכסי האגודה - האגודה פועלת להכשיר את נכסיה להפעלת קורסים ומתן הרצאות בנושאי תקשורת. תיתכן אפשרות להפעלת HUB לעיתונאים פרילנסרים. אפשרות נוספת לפתיחת אולם קולנוע קטן באודיטוריום לסרטים והרצאות בנוסח טרום בכורה. ייעוץ משפטי - האגודה תמשיך להעניק ייעוץ משפטי לכל חבריה הזקוקים לכך. השתלמות קיץ - האגודה בודקת אפשרות לקיים את השתלמות הקיץ (אוגוסט / ספטמבר) ביוון. עם גיבוש התוכנית - תובא ההצעה לידיעת החברים במיילים. חברי האגודה עובדי התאגיד המעוניינים לקבל סבסוד בהשתלמויות ופעילויות רווחה - ישלמו דמי חבר מינימאליים.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA