אגודת העיתונאים ירושלים

אגודת העיתונאים ירושלים

משולחן ועד האגודה

"זה חייב אכן להיפסק" - האגודה נגד המסע האנטי ישראלי הממוקד של הפדרציה הבינלאומית של איגודי העיתונאים

האיגוד הפלשתינאי הביא לכנס משותף של הפרלמנט האירופי והפדרציה רשימה של 909 אירועי התנכלות לתקשורת הפלשתינאית. המסר המודגש היה אנטי ישראלי - ללא הבאת העובדה שחלק משמעותי מן הפגיעות ביצעה הרשות הפלשתינאית או תגובה ישראלית מכל מקור שהוא

אגודת העיתונאים בירושלים לפדרציית העיתונאים הבינלאומית:
"זה חייב להיפסק" - חידלו להיות שופר תעמולה אנטי ישראלית ללא צעד ראשוני מתבקש במקצוע שכולנו אמורים להגן עליו יחד – בקשת תגובה
במכתב לפדרציית העיתונאים הבינלאומית IFJ מאשימה אגודת העיתונאים בירושלים את הפדרציה כי הפכה לשופר תעמולה אנטי ישראלית ללא שמץ של ניסיון לאזן את ההליך של העמדת ישראל על דוכן הנאשמים וללא הצעד העיתונאי הראשון המתבקש בכל תיאור מצב – בקשת תגובה.
האגודה הגיבה על המנשר האחרון של הפדרציה לפיו בכנס משותף לה ולפרלמנט האירופי הציג נציג האיגוד הפלשתינאי "תיעוד של 909 מקרי פגיעה בעיתונאים פלשתינאים".
בלהט הרצון להשחיר את ישראל – טישטש המנשר של הפדרציה את העובדה שחלק רב מן הפגיעות בתקשורת הפלשתינאית בא מן הרשות הפלשתינאית והפך את הדיון לכתב אישום ממוקד נגד ישראל כולל הכנת כרזה בהתאם.
משלחת של הפרלמנט האירופי אמורה לבקר בשטחים בספטמבר. האגודה קוראת לפרלמנט האירופי ולפדרציית האיגודים לוודא כי היא תגיע גם לשיח עם עיתונאים ישראלים. האגודה שבה ומעלה את ההצעה שנציגיה העלו מספר פעמים בכינוסי תקשורת בינלאומיים: להקים "טלפון אדום" בין האגודה הפלשתינאית לאגודת העיתונאים לסיוע הדדי לעיתונאים היוצאים למלא משימה בשטח – ישראלים או פלשתינאים.
כל עוד נמשך המסע האנטי ישראלי של הפדרציה לא תחדש האגודה את חברותה בה.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA