יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
הרכבת שתחבר בין "אתרוג סנטר" בתל אביב לבין "נשים עושות שלום" בירושלים
מרים אלסטר היתה בחגיגת האתרוגים התל-אביבית, הדס פרוש עם "נשים עושות שלום" בירושלים - ונועם ריבקין פנטון חיבר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר התחבורה ישראל כץ במסע רכבת שתנוע בין הערים * הצילומים כאן ובאלבום הצילומים הנעים שלנו למעלה מימין - כולם באתר המתעדכן מסביב לשעון של סוכנות הצילום "פלאש 90 "
תגובות: 0   צפיות: 39
 
 
מועצת הרשות השנייה: המועמדים
משרד התקשורת הפיץ בקרב ארגונים שונים, לצורך היוועצות, רשימה של 28 מועמדים סופיים למועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, מהם ייבחרו לכהונה 15 איש * חיים ביאור מדווח ב"עיתונות" - אתר אגודת העיתונאים בתל-אביב * בצילום של הדס פרוש מצוות פלאש 90: איוב קרא בדרך לישיבת ממשלה
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 0
 
"אמא של ממזר" - אברהם בנמלך
חבר האגודה חברנו אברהם בנמלך, הוציא לאור ספר חדש "אמא של ממזר" שעוסק בטרגדיה של מעוכבות הגט הנשחקות בממסד הדייני * חברי האגודה יכולים לרכוש את הספר אצל אברהם בנמלך 052-5236095 ב- 35 ₪ בלבד. פרטי התקשרות נוספים אפשר לבקש במשרדי האגודה * לקריאה נגישה הקישו על עטיפת הספר פעם ופעמיים
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 3
 
אז מי באמת ראוי לחיסיון עיתונאי?
שירן ירוסלבסקי קרני, תהילה שוורץ אלטשולר - פורשות יריעה רחבה אך ממוקדת בפרסום של המכון הישראלי לדמוקרטיה * ככל שהצעות חוק עולות (ויורדות) בניסיון נמשך להגן על החיסיון העיתונאי בחקיקה ראשית ומעבר לפסיקת בתי המשפט - וככל שהמציאות התקשורתית משתנה ומידע רב מופץ ברשת - כך שבה ועולה שאלת הליבה: מי הוא עיתונאי הראוי לחיסיון? מה הן החובות החלות עליו כדי שיהיה ראוי לו? * תשובה מקפת - כאן
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
 
קושי ממשי לבצע את עבודתם
מסקר שערכה לשכת העיתונות הממשלתית בקרב העיתונאים בישראל, עולה כי כ- 70% סבורים שהמשטרה מגבילה את חופש התנועה באירועים חדשותיים בירושלים * צילום: לע"מ * הקישו כאן לכתבה באתר אגודת העיתונאים בתל-אביב - press
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 0
 
אל: עיתונאי תאגיד השידור "כאן" * מאת: אגודת העיתונאים בירושלים * הנידון: אגודת העיתונאים בירושלים היא בית מקצועי רב ניסיון ואמין - הצטרפו אלינו עכשיו
אגודת העיתונאים בירושלים פותחת שערים לעיתונאי התאגיד - הזמנה והבטחה
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 479
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תקנון האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל שאושר ביום 14.03.04 1. השם: האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל 2. האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל מורכב מאגודות עיתונאים מקומיות. אגודה מקומית הינה ארגון עיתונאים שבו חברים לא פחות מ- 150 עיתונאים. לאיגוד הארצי תוכל להצטרף, בכפוף לתקנון זה, כל אגודה שתקום בעיר אחרת בישראל ובתנאי שהעיר הנוספת תהיה במרחק של יותר מ- 60 ק"מ מעיר בה קיימת אגודה מקומית. 3. כל חבר באגודה מקומית הוא חבר באיגוד הארצי. אין חברות באיגוד הארצי ללא חברות באגודה מקומית. 3 א. חבר באגודה מקומית יכול להיות אדם שעיקר פרנסתו ו/או עיסוקו על עבודה עיתונאית או חבר אגודה שפרש לגמלאות מעבודתו בתקשורת, ובכפוף לכללי האתיקה העיתונאית. 4. האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל מייצג את העיתונאים והאגודות המקומיות בנושאים בעלי עניין משותף. האיגוד יתאם את פעולות האגודות ויסייע בהקמת מוסדות, מפעלים וגופים משותפים – לעזרת העיתונאים, לרווחתם ולהגנתם, להכשרתם המקצועית ולהגדרת זכויותיהם וכללי האתיקה שלהם. 5. האגודות המקומיות יפעלו ויתקיימו באורח עצמאי במסגרת התקנון האחיד לאגודות העיתונאים בישראל, ובהתאם לתקנון האגודות המקומיות. כן יישארו להבא ברשות כל אגודה מקומית המשרדים, הנכסים, האקטיב והפסיב שלה. העברת איזה נכס או מפעל לרשות האיגוד הארצי יכולה להיעשות אך ורק לפי הסכם בין האגודה המקומית לבין האיגוד הארצי, בהחלטה של האסיפה הכללית. 6. מוסדות האיגוד הארצי הם: האסיפה הכללית, הנהלת האיגוד הארצי, וועדת ביקורת ארצית, וועדת אתיקה ארצית ובית דין חברים ארצי. האסיפה הכללית 7. האסיפה הכללית תכונס לפחות אחת לשנה. האסיפה הכללית מהווה את הגוף העליון של האיגוד הארצי. הנהלת האיגוד הארצי, כל אגודה מקומית וכן כל 10 צירים באסיפה הכללית רשאים להעלות הצעות לסדר היום, ובלבד שיוגשו לפחות 15 יום קודם למועד הישיבה, למזכירי האיגוד בכתב. 8. צירי האסיפה הכללית ייבחרו על-ידי הנהלות האגודות המקומיות לפי המודד של 30 צירים לאגודה מקומית. ("הנהלה מקומית" – הגוף המנהל את האגודה המקומית, יהא כינויו אשר יהא, לדוגמא – "וועד" או כיו"ב). בנוסף, יהיו צירים באסיפה הכללית חברי ההנהלות של האגודות המקומיות ובתנאי שמכל אגודה לא יהיו יותר מ-15 חברי הנהלה. 9. אגודה מקומית רשאית לקבוע את ציריה לאסיפה הכללית על-ידי הליך אחר. 10. על קיום אסיפה כללית ועל סדר היום שלה יש להודיע בכתב לצירים לפחות חודש לפני מועד כינוסה של האסיפה הכללית. האסיפה היא חוקית אם משתתפים בה לפחות מחצית ממספר הצירים. אם לא יבואו בשעה היעודה מחצית ממספר הצירים, תתקיים האסיפה כעבור מחצית השעה ותהיה חוקית יהיה אשר יהיה מספר המשתתפים בה (למעט אסיפה כללית שמכונסת לצורך פירוק האיגוד). 11. הנהלת האיגוד הארצית רשאית לכנס את האסיפה הכללית, גם בין הוועידות השנתיות, ובתנאי שהחלטה כזו תתקבל על-ידי ההנהלה ברוב של שני שלישים מחברי ההנהלה. 12. האסיפה הכללית תבחר בנשיאות שתנהל את האסיפה הכללית ואת ישיבותיה. הנשיאות תכהן עד לאסיפה הכללית הבוחרת הבאה. בנשיאות נציג אחד מכל אגודה, שייבחר לתפקידו על-ידי האגודה המקומית. היה וחבר נשיאות פרש מתפקידו, תבחר האגודה המקומית, אליה הוא השתייך, חבר אחר במקומו. 13. האסיפה הכללית תבחר וועדה מתמדת. הוועדה תביא הצעות החלטה שהוגשו על-ידי צירים לאישור באסיפה הכללית. הוועדה המתמדת תמנה שלושה חברים מכל אגודה מקומית. הוועדה המתמדת תכין הצעות לאיוש בית דין חברים ארצי, וועדת ביקורת ארצית וועדת אתיקה ארצית 14. הנהלת האיגוד הארצי תמנה וועדה מכינה לאסיפה הכללית. תפקיד הוועדה, לאשר את רשימות הצירים ולהכין הצעות לסדר היום של האסיפה הכללית. הוועדה תמונה, לפחות 30 יום לפני מועד כינוס האסיפה. היא תורכב משלושה חברים מכל אגודה. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. בחירת יושב ראש לאיגוד הארצי 15. האסיפה הכללית תבחר בוועדת בחירות בת שני נציגים מכל אגודה לארגון וניהול בחירת יושב ראש האיגוד הארצי. 15א האסיפה הכללית תבחר שני יושבי ראש לאיגוד הארצי, שמשך כהונתם המשותפת יהיה שלוש שנים. שני יושבי הראש יכהנו ברוטציה, 18 חודש כל אחד מהם. במהלך חלק הקדנציה בו הנבחר איננו משמש כיו"ר האיגוד, הוא ישמש מ"מ יו"ר. היו"ר הראשון יהיה מי שזכה ברוב קולות הבוחרים באסיפה הכללית, השני יהיה זה שיזכה למספר הקולות הבא אחריו אשר איננו מהאגודה אליה שייך היו"ר. 16. יו"ר האיגוד לא יכול להיבחר או להיות יו"ר של אגודה מקומית. 17. יו"ר האיגוד הארצי יוכל להיבחר לתקופת כהונה שנייה בתום הרוטציה אך לא יכהן יותר משתי כהונות בבחירות רצופות 18. מועמד לתפקיד יו"ר האיגוד הארצי יגיש בקשתו בכתב לוועדת הבחירות בצירוף המלצות של 20 צירים. כל ציר רשאי להמליץ על מועמד אחד בלבד. הנהלת האיגוד הארצי 19. הנהלת האיגוד הארצי תמנה 14 חברים שייבחרו בדרך הבאה: א יו"ר ההנהלה וממלא מקומו, שנבחרו על-פי סעיף 15 א' לעיל. ב 12 חברים שייבחרו על-ידי הנהלות האגודות המקומיות בחלוקה שווה. כל הנהלה תקפיד על ייצוג הולם לעיתונאי כל מדיום בקרב נציגיה להנהלת האיגוד הארצי. כל אגודה תמנה שני ממלאי מקום קבועים כנציגיה. 20. הנהלת האיגוד הארצי מייצגת את האיגוד הארצי ומוסמכת לקבל החלטות, לחתום על הסכמי עבודה ושכר בשם האיגוד הארצי המשמש כארגון היציג של העיתונאים בישראל. 21. הנהלת האיגוד הארצי היא הסמכות הבלעדית להוצאת מסמכי ייצוג של האיגוד הארצי, תעודות חבר לחברי האגודות והחטיבות המקצועיות, תעודות חבר בגופים בינלאומיים, תווי זיהוי למכוניות של עיתונאים ושאר מסמכים ותעודות עליהם תחליט ההנהלה מעת לעת. 22. בהחלטת שני שלישים מחברי ההנהלה הנוכחים בישיבה, יכולה ההנהלה לבקש כינוס מיוחד של האסיפה הכללית. 23. ההנהלה רשאית להקים וועדות והנהלה מצומצמת. המוסדות האלה אחראיים בפעולתם לפני ההנהלה. 24. הנהלת האיגוד הארצי תבחר במזכירים כלליים, מזכיר מכל אגודה, על-פי מספר האגודות המקומיות. המזכ"לים יפעלו לפי הנחיות ההנהלה, הוועדות של ההנהלה וההנהלה המצומצמת. 25. החלטת רוב חברי ההנהלה מחייבת את ההנהלה. 26. בהתאם לאמור בסעיף 19 ב', רשאית הנהלת האגודה המקומית, לשלוח לישיבה שנקבעה ממלא מקום, במקום חבר ההנהלה הקבוע. עם זאת, חבר הנהלה שנעדר משלוש ישיבות רצופות ללא סיבה סבירה – רואים אותו כאילו ויתר על חברותו בהנהלה. 27. הנהלת אגודה מקומית רשאית לערער על החלטה של הנהלת האיגוד הארצי תוך 14 ימים מיום קבלתה. במקרה זה תוקפא ההחלטה והנהלת האיגוד הארצי תכנס, תוך חודש נוסף, את האסיפה הכללית. החלטת האסיפה הכללית, ברוב קולות הצירים, מחייבת את האיגוד. הליך זה יחול על כל החלטה של הנהלת האיגוד למעט עניינים שעליהם מתנהל מאבק מקצועי. 28. הנהלת האיגוד הארצי תכונס על-פי הזמנתו של היו"ר וממלא מקומו. כל שישה חברי הנהלה רשאים לדרוש כינוס דחוף של ההנהלה. בקשה בכתב לכינוס כזה תוגש ליו"ר האיגוד או ממלא מקומו. והיה ותוגש בקשה כזו, על יו"ר האיגוד לכנס בתוך שבעה ימים ישיבה של ההנהלה. 29. ישיבת ההנהלה תהיה חוקית אם משתתפים בה לפחות שמונה חברים. 30. במקרה שרוב חברי הועד מתפטרים או פגה כהונתם מסיבה אחרת, יש לכנס בתוך חודש ימים אסיפה כללית לשם קביעת מועד לבחירות חדשות לוועד חדש וכן לבחור ועדת בחירות לניהול הבחירות. 31. מספר חברי וועדות ההנהלה ייקבע על-ידי ההנהלה לפי היחס של מספר הצירים בואסיפה מכל אגודה. 32. הנהלת האיגוד הארצי תקבע תקציב הוצאות והכנסות של האיגוד הארצי. הכנסות האיגוד יבואו מתקציבי האגודות המקומיות שווה בשווה. 33. ההנהלה תשלח את החלטת הנהלת האיגוד הארצי בנושא התקציב ואת הפרוטוקולים של ישיבותיה לכל אגודה מקומית. וועדה מקצועית ארצית 34. א. ההנהלה תקים וועדה מקצועית ארצית ובה 12 חברים. נציגי האגודות בוועדה זו ייבחרו על-ידי האגודות המקומיות בחלוקה שווה. הוועדה המקצועית תקים שתי-וועדות-משנה: האחת – וועדת משנה לעיתונות המשודרת ובה שישה חברים. השנייה – וועדת משנה לעיתונות מודפסת ובה שישה חברים. ב. מערכות עיתונים, רדיו וטלוויזיה, סוכנויות ידיעות וכו' שאינן חתומות על הסכם קיבוצי עם האיגוד הארצי – תהיינה בטיפולה של מליאת הוועדה המקומית. ג. החלטות וועדות-המשנה טעונות אישור מליאת הוועדה המקצועית והנהלת האיגוד הארצי. ד. על שביתה כללית וארצית של כל אמצעי תקשורת תחליט ההנהלה של האיגוד בהמלצת הוועדה המקצועית. החלטת ההנהלה בנושא זה מחייבת כל חבר באיגוד, את האיגוד הארצי וכל אגודה מקומית וועד מקומי. ה. הטיפול בעניינים מקצועיים, לרבות הסמכות להכרזת שביתה מקומית, יישאר בידי האגודות המקומיות. במקרה של מחלוקת בעניינים מקצועיים בין וועד מערכת או וועד מקומי ולבין אגודה מקומית – תכריע בדבר הנהלת האיגוד הארצי. חטיבות מקצועיות ארציות 35. א. הנהלת האיגוד הארצי מוסמכת להחליט על חטיבות-מקצועיות ארציות, שאליהן יוכלו להצטרף עובדים עיתונאים בעיתונות המודפסת ובכלי התקשורת האלקטרוניים שאינם חברים באיגוד הארצי של עיתונאי ישראל וכן עובדים אחרים בתחום מקצוע העיתונות – לפי תקנון החטיבות המצורף לתקנון זה. ב. החטיבות המקצועיות הארציות יפעלו באמצעות סניפים (חטיבות מקומיות), שיוקמו ליד אגודות העיתונאים המקומיות. כל חטיבה תטפל בנושאים הייחודיים לחבריה בתחום המקצועי, למעט ניהול משא-ומתן על הסכמי שכר ארציים, שייעשה על-ידי המשלחות שימונו בידי הנהלת האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל. ג. החטיבה המקצועית הארצית, שמספר חבריה ופיזורם לא יאפשר הקמת חטיבות מקומיות באגודות, תפעל ליד האיגוד הארצי ובהנחיות הנהלת האיגוד והוועדה המקצועית הארצית. ד. החטיבות המקצועיות יראו כמטרה ראשונה להרחיב את מסגרת הסכם השכר בעיתונות ולהחילו גם על כלי תקשורת שאינם חתומים עליו כיום. וועדת ביקורות ארצית 36. האסיפה תבחר, במועד הבחירות ליו"ר האיגוד, בוועדת ביקורת ארצית בת שישה חברים ולה שני יושבי ראש אשר יכהנו ברוטציה. יו"ר וועדת הביקורת לא יהיה מאותה אגודה אליה משתייך יו"ר האיגוד הארצי. 37. וועדת הביקורת חייבת להגיש דין – וחשבון לאסיפה הכללית. הוועדה מוסמכת להגיש דו"חות במועדים אחרים בנושאים שתמצא לנכון. דו"חות מיוחדים אלה יוגשו להנהלת האיגוד הארצי. זכותה של הוועדה להחליט לפרסם את ממצאיה באגרת לחבר בכל אגודה. 38. וועדת הביקורת תבקר את הנהלת האיגוד הארצי בכל פעולותיה. וועדת אתיקה ארצית 39. האסיפה תבחר, במועד הבחירות ליו"ר האיגוד, בוועדת אתיקה ארצית בת שמונה חברים בחלוקה שווה בין האגודות המקומיות. 40. ישיבת וועדת האתיקה תהיה חוקית בהשתתפות לפחות חמישה מחבריה. 41. וועדת האתיקה מוסמכת לקבוע כללי אתיקה לעבודת העיתונאים. 42. כללי האתיקה שייקבעו על-ידי הוועדה מחייבים את העיתונאים. העובר על כללי האתיקה שנקבעו יובא לדין בפני בית-דין חברים. 43. כללי האתיקה שייקבעו על-ידי הוועדה יובאו טרם פרסומם לדיון בהנהלת האיגוד הארצי. והיה והנהלת האיגוד מתנגדת לכלל כלשהו שנקבע בוועדה – תועבר ההכרעה לאסיפה הכללית. 44. וועדת האתיקה תבחר ביו"ר לניהול ישיבותיה. בית הדין הארצי 45. האסיפה תבחר בבית דין ארצי ובו שמונה חברים בחלוקה שווה בין האגודות המקומיות. כחבר בבית הדין יוכל לכהן חבר בעל ותק של שבע שנים לפחות באגודה המקומית אליה משתייך. 46. לא ייבחר ולא יכהן בבית הדין חבר הנהלת האיגוד הארצי, חבר וועד באגודה מקומית, חבר בוועדת אתיקה מקומית, חבר בוועדת ביקורת ארצית או מקומית וחבר בוועדת אתיקה ארצית, חבר בית דין של אגודה מקומית. 47. אחד מחברי בית הדין שייבחר מכל אגודה מקומית יהיה בעל השכלה משפטית. 48. כאב בית הדין ייבחר חבר בית הדין בעל השכלה משפטית או ניסיון משפטי. 49. אב בית הדין מוסמך לקבוע את הרכב בית הדין שיישב בדיון ובתנאי שבכל הרכב יישבו לפחות שלושה חברים. 50. בית הדין הארצי ישמש כערכאת ערעורים על פסקי דין של בתי הדין המקומיים בכל אגודה. סמכויות בית הדין הארצי כסמכות בתי הדין המקומיים. א. חבר שחברותו נשללה על-ידי אגודה, רשאי לערער, תוך 10 ימים, לפני בית הדין הארצי שפסיקתו תהיה סופית ותחייב את החבר, האגודה והאיגוד, בית הדין ידון בערעור תוך 30 יום. 51. נתבע בפני בית דין ארצי יכול להיות מיוצג על-ידי חבר אגודה אחר. 52. החלטת בית הדין הארצי מחייבת את האיגוד הארצי ואת האגודות המקומיות. שינוי בתקנון 53. על שינויים בתקנון זה רשאית להחליט האסיפה הכללית ברוב של 75% מהצירים המשתתפים בהצבעה. הצעות לשינויים בתקנון יש להגיש להנהלת האיגוד הארצי לפחות חודש לפני כינוס האסיפה. שינוי בתקנון 54. כל אגודה מקומית תהיה רשאית להחליט על פרישה מהאיגוד הארצי בתנאים הבאים: א. הוגשה דרישה בכתב חתומה בידי לא פחות משליש חברי האגודה. ב. התקיים משאל בכתב בין כל חברי האגודה ורוב של שני שלישים מכלל המשתתפים במשאל הצביעו בעד פרישה. פירוק האיגוד הארצי 55. פירוק האיגוד הארצי ייעשה על-פי החלטת 75% מכלל הצירים באסיפה הכללית. לצורך הפירוק ימונה מפרק רשמי וכונס נכסים על-פי החוק הנהוג במדינה לעניין זה. נכסי האיגוד, לאחר כיסוי חובותיו, יופקדו בנאמנות ציבורית שתיקבע על-ידי המפרק. והיה ובתוך שנתיים מיום ההחלטה על הפירוק יוקם איגוד ארצי חדש, יועברו הנכסים לאיגוד החדש. ולא – יחולקו הנכסים בין האגודות המקומיות באופן יחסי למספר ציריהן באסיפה שהחליטה על הפירוק

 
 
בעין המצלמה
תקשורת ומשפט
כנס אילת
חיקה גינוסר / תמונת מצב
בערוץ של לקיצביץ
חם מהרשת
על מדף הספרים
השידור הציבורי
אגודת העיתונאים בירושלים מודיעה
תנחומים
במועצת העיתונות
נשים בתקשורת
צילומים מדברים
לזיכרם
רווחה
בלוגו-ספירה
באקדמיה
יומן השתלמויות ודיווחי חברים
השתלמות עכשיו
מעקב: הזירה הפרלמנטרית
ברכות ואיחולים
עיתונאים ועיתונות
חברים שלנו יוצרים
משולחן ועד האגודה
יום האשה
הסיפור המרכזי
מחייכים (ולא רק) עם בני לוין
ארועים והזמנות
נוסעים יחד
האיגוד הבינלאומי
ברשות השידור
מוסדות
חברים כותבים דעות
אחרי הפרישה
הכתבה המומלצת שלנו
מי אנחנו
רגע של וידיאו
חדשות בהרחבה
פרסים בתחום התקשורת
סוגרים שנה - מאזן
פייסבוק אגודה
קרן ידע
אמרו לתקשורת
אלבום הצילומים הנעים
מופעים
פינת הפירגון
מסרים למערכת האתר
הערה לסדר היום
מבצעים
יומן בחירות
הלמן -אלדובי בשרות אגודת העיתונאים
מסמך
סקרים מדברים
אנחנו בפייסבוק
אלבום בתנועה
ועדת בחירות
בחירות עכשיו
דני זקן / תמונת מצב
בית ספר לעיתונות מעשית
ועדת ביקורת
האלבום של נטע
לוח תזכורות מעודכן
תערוכה on line
ניהול חסכון- חברים משתפים בידע
פינת הגלישה הנועזת
In Solidarity- Our International Mail
תקנונים
דרושים
לא לילדים בלבד