יום ב', כד’ בשבט תשע”ז
הנשים באות לכותל
מרים אלסטר (כאן וצילום 2 למעלה מימין), הדס פרוש (צילום 1) וקורינה קרן (צילום 3) הביאו לארכיון "פלאש 90" תיעוד רב ומקרוב של נשים המבקשות לשאת תפילה ליד הכותל - והסערה שמסביבן * השסע החברתי-דתי נפרש ברחבה ונקלט בעדשות מצלמתן ובאלבום הצילומים הנעים שלנו
תגובות: 0   צפיות: 50
 
 
 
תגובת המדינה לבג"ץ לעתירות בעניין תאגיד השידור הציבורי
המדינה הגישה לבג"ץ את תגובתה לעתירות הנוגעות לתאגיד השידור הציבורי. בתמצית, המדינה מעדכנת כי בימים אלה סיכמו ראש הממשלה (המכהן כשר התקשורת) ושר האוצר, כי יפעלו לקדם בהקדם תיקון לחוק השידור הציבורי הישראלי, כך שמועד תחילת שידורי התאגיד יחול ביום 30.4.17. בד בבד, יבוטל ההסדר בחוק המאפשר לשרים להקדים את יום תחילת השידורים בהתאם להודעה מנומקת של מועצת התאגיד, בדבר מוכנותו להתחיל לשדר החל מיום 1.1.17. שאלת קידומו של תיקון החקיקה האמור הובאה לפני היועץ המשפטי לממשלה, אשר קבע כי לגישתו אין מניעה משפטית ליזום אותו * כאן - התגובה, שהוגשה באמצעות עו"ד נחי בן-אור ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 2
 
 
 
 
אז מי באמת ראוי לחיסיון עיתונאי?
שירן ירוסלבסקי קרני, תהילה שוורץ אלטשולר - פורשות יריעה רחבה אך ממוקדת בפרסום של המכון הישראלי לדמוקרטיה * ככל שהצעות חוק עולות (ויורדות) בניסיון נמשך להגן על החיסיון העיתונאי בחקיקה ראשית ומעבר לפסיקת בתי המשפט - וככל שהמציאות התקשורתית משתנה ומידע רב מופץ ברשת - כך שבה ועולה שאלת הליבה: מי הוא עיתונאי הראוי לחיסיון? מה הן החובות החלות עליו כדי שיהיה ראוי לו? * תשובה מקפת - כאן
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 0
 
 
"מרשתנו קצה בהשמצה הפרועה של עובדי רשות השידור"
היועץ המשפטי של אגודת העיתונאים בשם יו"ר והנהלת האגודה בפנייה לשר האוצר משה כחלון ולממונה על השכר באוצר בעקבות דו"ח הממונה על השכר בפוגע בעובדים * ראו כאן * צילום משה כחלון- יוסי זמיר "פלאש 90"
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 76
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בקשת קבלה לאגודת העיתונאים בירושלים אני, ___________________ הח"מ, חבר/ת מערכת / מדיה _______________מבקש/ת בזה לקבל אותי כחבר/ה באגודת העיתונאים בירושלים ובאיגוד הארצי של עיתונאי ישראל. אני מקבל/ת על עצמי למלא אחר תקנות האגודה והחלטותיה וכן לשלם את מיסי האגודה במועד. בקשתי זו היא בבחינת הוראה לניכוי מיסי החבר מידי חודש. פרטי המבקש שם: ____________________ תאריך לידה: ___________ מס' ת.ז. _______________ כתובת: _____________________ מיקוד: ______E-Mail: ___________________ טל. בית: ____________ טל. עבודה: _______________ טל. נייד: __________________ עובד/ת במערכת עיתון/ רדיו/ טלוויזיה/ סוכנות/ אתר ____________בתפקיד____________ דרגה עיתונאית _______ במשרה קבועה / מלאה/ חלקית _____________ מתאריך_______. נא לציין הכנסות אחרות ומאיזה מקצוע ______________________________. חבר/ה הסתדרות מקצועית אחרת __________________. ידוע לי כי במידה ואתקבל לאגודת העיתונאים בירושלים, אהיה חייב/ת להעביר את מס הארגון לאיגוד עיתונאי ישראל. _______________ _____________________ תאריך חתימה ממליצים שם וחתימה של 5 חברי אגודה 1. _____________________ 2. _____________________ 3. ___________________ 4.______________________ 5. _____________________ אישור חברי ועד עיתונות 1. ___________________ 2. _____________________ אישור הנהלת העיתון / רדיו / טלוויזיה / סוכנות / אתר הרינו מאשרים הזה כי העיתונאי/ת _____________________ עובד/ת במערכת עיתון/ רדיו / טלוויזיה / סוכנות / אתר בעבודה קבועה ובחלקיות _________, בתפקיד _______________ בדרגה ____________, לפי הסכם קיבוצי של העיתונות / רשות השידור ________________ חוזה מיוחד / קבלני / ש"ת מתאריך ______________. ____________________ __________________________ תאריך חתימה + חותמת ההנהלה * יש לצרף לבקשה זו 3 תלושי משכורת אחרונים. לחץ כאן להורדת הקובץ

 
 
הסיפור המרכזי
בעין המצלמה
יומן השתלמויות ודיווחי חברים
חם מהרשת
במועצת העיתונות
רווחה
חברים כותבים דעות
לזיכרם
בערוץ של לקיצביץ
רגע של וידיאו
עיתונאים ועיתונות
חדשות בהרחבה
בלוגו-ספירה
משולחן ועד האגודה
האיגוד הבינלאומי
נשים בתקשורת
כנס אילת
חיקה גינוסר / תמונת מצב
חברים שלנו יוצרים
פרסים בתחום התקשורת
תנחומים
סוגרים שנה - מאזן
מעקב: הזירה הפרלמנטרית
באקדמיה
פייסבוק אגודה
אחרי הפרישה
הכתבה המומלצת שלנו
קרן ידע
אמרו לתקשורת
צילומים מדברים
אלבום הצילומים הנעים
נלחמים על השידור הציבורי
ארועים והזמנות
השתלמות עכשיו
ברשות השידור
מופעים
פינת הפירגון
נוסעים יחד
מסרים למערכת האתר
הערה לסדר היום
מבצעים
ברכות ואיחולים
יום האשה
יומן בחירות
הלמן -אלדובי בשרות אגודת העיתונאים
מסמך
סקרים מדברים
מוסדות
אנחנו בפייסבוק
אלבום בתנועה
ועדת בחירות
בחירות עכשיו
דני זקן / תמונת מצב
בית ספר לעיתונות מעשית
ועדת ביקורת
האלבום של נטע
לוח תזכורות מעודכן
תערוכה on line
ניהול חסכון- חברים משתפים בידע
פינת הגלישה הנועזת
In Solidarity- Our International Mail
תקנונים
דרושים
מי אנחנו
לא לילדים בלבד


| דף הבית | חדשות בהרחבה | הסיפור המרכזי | ועדת בחירות | ועדת ביקורת | יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS