יום ו', ח’ באדר תשע”ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תגובת המדינה לבג"ץ לעתירות בעניין תאגיד השידור הציבורי
המדינה הגישה לבג"ץ את תגובתה לעתירות הנוגעות לתאגיד השידור הציבורי. בתמצית, המדינה מעדכנת כי בימים אלה סיכמו ראש הממשלה (המכהן כשר התקשורת) ושר האוצר, כי יפעלו לקדם בהקדם תיקון לחוק השידור הציבורי הישראלי, כך שמועד תחילת שידורי התאגיד יחול ביום 30.4.17. בד בבד, יבוטל ההסדר בחוק המאפשר לשרים להקדים את יום תחילת השידורים בהתאם להודעה מנומקת של מועצת התאגיד, בדבר מוכנותו להתחיל לשדר החל מיום 1.1.17. שאלת קידומו של תיקון החקיקה האמור הובאה לפני היועץ המשפטי לממשלה, אשר קבע כי לגישתו אין מניעה משפטית ליזום אותו * כאן - התגובה, שהוגשה באמצעות עו"ד נחי בן-אור ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה
קרא עוד...
תגובות: 0   צפיות: 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות פסק כי העיתונים ישראל היום, ידיעות אחרונות והאתר YNET פרסמו כותרות מטעות המדווחות על סקרים המשקפים את דעתם של ה"ישראלים" או ה"ציבור", כאשר הלכה למעשה הסקרים דגמו את הציבור היהודי בלבד.

בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות פסק כי העיתונים ישראל היום, ידיעות אחרונות והאתר YNET פרסמו כותרות מטעות המדווחות על סקרים המשקפים את דעתם של ה"ישראלים" או ה"ציבור", כאשר הלכה למעשה הסקרים דגמו את הציבור היהודי בלבד. העיתון "בשבע" פרסם סקר שסקר את הציבור היהודי בלבד, ללא כל גילוי נאות בהקשר זה (בכותרת או בכתבה). בית הדין, בהרכב גברת דורית שריד, גברת עליזה ז'ז'ק ואב בית הדין עו"ד יגאל בורוכובסקי, קבע כי אין לפרסם דרך קבע סקרים המדווחים על דעתו של הציבור היהודי בלבד-אלא אם יש לכך הצדקה עניינית. "פרסום סקרים שאינם כוללים את הציבור הערבי, מהווה הדרה של הציבור הערבי מהמרחב הציבורי והעיתונאי, ועבירה אתית על תקנון מועצת העיתונות". בית הדין הורה לנילונים לפרסם את החלטתו בכלי התקשורת האמורים. "באם ולא יפרסמו הנילונים או מי מהם את הפרסום האמור, אנו מורים לכלי התקשורת החברים במועצת העיתונות, לפרסם את האמור תחתם", קבע בית הדין. החלטת בין הדין ניתנה בעקבות תלונת "הצלחה", התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נגד כלי התקשורת הבאים: אתר האינטרנט YNET, חברת ישראל היום, חברת ידיעות אחרונות, חברת בשבע, השבועון לציבור הדתי חברת מעריב וחברת גרוזלם פושט. התלונה קבלה כנגד תופעה רחבה, לטענת המתלוננת, לפיה סקרים אשר מדווחים בעיתונות דבר יום ביומו, נערכים על האוכלוסייה היהודית בלבד; לטענת המתלונן דיווח סקרים בדרך זו מהווה הדרה על חלק מהאוכלוסייה הרלוונטית מן המרחב הציבורי-עיתונאי, ומהווה הפרה של תקנון האתיקה של מועצת העיתונות. בית הדין הרשיע את הנילונים בעבירה על סעיף 14 לתקנון האתיקה של מועצת עיתונות, תוך הוראה לפרסם את הפרסום האמור לעיל. מועצת העיתונות החלטת בית הדין לאתיקה.pdf